(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Bodil Olai Hansen
Institution Copenhagen Business School
Afdeling Dept. of Economics
Delkorps Mat/Øk.
Type Intern
Fornavn Bodil Olai
Efternavn Hansen
Titel Lic.polit
Post til Privat
Fagligt
Arbejdsadresse:
Porcelænshaven 16A, 1.
2000 Frederiksberg
Tlf. 3815 2587
Fax 3815 2576
Hjemmeadresse:
Knud Rasmussens Vej 20
2870 Dyssegård
Tlf. +45 3967 0776
Email:
bodilolaihansen@gmail.com