(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Peter Honoré
Institution Andet/Privat
Afdeling Danske Markets
Delkorps Mat/Øk.
Type Aftager
Fornavn Peter
Efternavn Honoré
Titel Ph.D. Cand.Scient Oceon
Post til Privat
Fagligt
Arbejdsadresse:
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Tlf. +45 3344 6786
Fax +45 3342 1803
Hjemmeadresse:
Kongshvilebakken 10-12
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. +45 3323 5332
Email:
PEH@danskebank.dk