(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Chr. Vinther Jacobsen
Institution Andet/Privat
Afdeling tom
Delkorps Mat/Øk.
Type Aftager
Fornavn Chr. Vinther
Efternavn Jacobsen
Titel Cand.scient.oecon
Post til Privat
Fagligt Operationsanalyse. Produktions- og lagerstyring
Arbejdsadresse:
 
Hjemmeadresse:
Otte Ruds Gade 45, st.tv.
8200 Århus N
Tlf. 8616-2101/2880 8287
Email:
cvjacobsen@gmail.com