(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Bjarne Astrup Jensen
Institution Copenhagen Business School
Afdeling Dept. Of Finance
Delkorps Mat/ěk.
Type Intern
Fornavn Bjarne Astrup
Efternavn Jensen
Titel Lektor
Post til Arbejde
Fagligt
Arbejdsadresse:
Solbjerg Plads 3,
2000 Frederiksberg
Tlf. +45 3815 3614
Fax +45 3815 3600
Email:
ba.fi@cbs.dk