(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Peter Jensen
Institution Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Afdeling Institut for Økonomi
Delkorps Mat/Øk.
Type Intern
Fornavn Peter
Efternavn Jensen
Titel Professor
Post til Arbejde
Fagligt Nationaløkonomi, økonometri
Arbejdsadresse:
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V
Tlf. +45 8716 5053
Email:
pje@econ.au.dk