(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

David Lando
Institution Copenhagen Business School
Afdeling Dept. Of Finance
Delkorps Mat/Øk.
Type Intern
Fornavn David
Efternavn Lando
Titel Professor, Ph.D.
Post til Privat
Fagligt Finansielle markeder Matematisk finansiering Finansiel risikostyring
Arbejdsadresse:
Solbjerg Plads 3,
2000 Frederiksberg
Tlf. +45 3815 3613
Fax +45 3815 3600
Hjemmeadresse:
Arnegårds Allé 17
2840 Holte
Tlf. +45 4550 5230
Email:
dl.fi@cbs.dk