(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Jesper Lund
Institution Copenhagen Business School
Afdeling Dept. Of Finance
Delkorps Mat/ěk.
Type Intern
Fornavn Jesper
Efternavn Lund
Titel Lektor
Post til Arbejde
Fagligt
Arbejdsadresse:
Solbjerg Plads 3,
2000 Frederiksberg
Tlf. +45 3815-3435
Email:
mail@jesperlund.com