(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Anna Marie Krogsbæk Mikkelsen
Institution Andet/Privat
Afdeling Jobcenter Aarhus - Sundhed & Ydelse
Delkorps Mat/Øk.
Type Aftager
Fornavn Anna Marie Krogsbæk
Efternavn Mikkelsen
Titel Chef for jobcenter Aarhus
Post til Privat
Fagligt Operationsanalyse og økonomi
Arbejdsadresse:
Værkmestergade 15
8000 Århus C
Tlf. +45 89402594/29203905
Hjemmeadresse:
Krogsbækvej 23
8543 
Tlf. +45 8697 4370/ 2920 3905
Email:
amkm@aarhus.dk