(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Claus Munk
Institution Copenhagen Business School
Afdeling Dept. Of Finance
Delkorps Mat/ěk.
Type Intern
Fornavn Claus
Efternavn Munk
Titel Professor
Post til Privat
Fagligt Finansiering
Arbejdsadresse:
Solbjerg Plads 3,
2000 Frederiksberg
Tlf. 3815 2265
Hjemmeadresse:
LindeallÚ 4
5230 Odense M
Tlf. +45 6171 3053
Email:
cm.fi@cbs.dk