(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Peter Gross
Institution Roskilde Tekniske Gymnasium
Afdeling Roskilde Tekniske Gymnasium
Delkorps Matematik
Type Aftager
Fornavn Peter
Efternavn Gross
Titel Civilingeniør, Ph.D.
Post til Privat
Fagligt
Arbejdsadresse:
Pulsen 4
4000 Roskilde
Tlf. 46300400
Hjemmeadresse:
Gøderup Mosevej 3, Gøderup
4000 Roskilde
Tlf. +45 4220-5912
Email:
pgr@rts.dk