(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Niels Grønbæk
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Matematiske fag, Science
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Niels
Efternavn Grønbæk
Titel Professor
Post til Arbejde
Fagligt
Arbejdsadresse:
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Tlf. +45 3532 0688
Fax +45 3532 0704
Email:
gronbaek@math.ku.dk