(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Johan P. Hansen
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Institut for Matematik, Science & Technology
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Johan P.
Efternavn Hansen
Titel Lektor, Ph.D.
Post til Arbejde
Fagligt
Arbejdsadresse:
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C
Tlf. 8715 5762
Fax +45 8613 1769
Email:
matjph@math.au.dk