(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Jacob v.B. Hjelmborg
Institution Syddansk Universitet
Afdeling Forskningsenheden for Epidemiologi og Biostatistik
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Jacob v.B.
Efternavn Hjelmborg
Titel Professor
Post til Privat
Fagligt
Arbejdsadresse:
J.B. Winsl°ws Vej 9B,
5000 Odense
Tlf. +45 6550 3075
Hjemmeadresse:
Vestervangen 8
5260  Odense S
Tlf. +45 6615 1183
Email:
jhjelmborg@health.sdu.dk