(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Hans Plesner Jakobsen
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Matematiske fag, Science
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Hans Plesner
Efternavn Jakobsen
Titel Lektor, dr.scient.
Post til Arbejde
Fagligt Analyse Algebra Geometri
Arbejdsadresse:
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Tlf. +45 3532 0689
Fax +45 3532 0704
Email:
jakobsen@math.ku.dk