(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Jørn Møller Jensen
Institution Andet/Privat
Afdeling Forsvarets Efterretningstjeneste, Kastellet
Delkorps Matematik
Type Aftager
Fornavn Jørn
Efternavn Møller Jensen
Titel Fuldmægtig
Post til Privat
Fagligt Kryptografi, Fejlrettende koder
Arbejdsadresse:
Postboks 385
1503 København V
Hjemmeadresse:
Poul Martin Møllers Vej 7
3460 Birkerød
Tlf. +45 2344 2744
Email:
jmjensen@aloj.dk