(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Tinne Hoff Kjeldsen
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Matematiske fag, Science
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Tinne Hoff
Efternavn Kjeldsen
Titel Professor
Post til Arbejde
Fagligt
Arbejdsadresse:
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Tlf. +45 3533-5161
Email:
thk@math.ku.dk