(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Jesper Lützen
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Matematiske fag, Science
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Jesper
Efternavn Lützen
Titel Professor
Post til Arbejde
Fagligt Matematikkens historie
Arbejdsadresse:
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Tlf. +45 3532 0741
Fax +45 3532 0704
Email:
lutzen@math.ku.dk