(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Steen Markvorsen
Institution Danmarks Tekniske Universitet
Afdeling Institut for Matematik og Computer Science
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Steen
Efternavn Markvorsen
Titel Professor
Post til Arbejde
Fagligt Differentialgeometri
Arbejdsadresse:
Bygning 303 B
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. +45 4525 3049
Fax +45 4588 1399
Email:
stema@dtu.dk