(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Michael Pedersen
Institution Danmarks Tekniske Universitet
Afdeling Institut for Matematik og Computer Science
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Michael
Efternavn Pedersen
Titel Professor, Institutdirektør
Post til Arbejde
Fagligt
Arbejdsadresse:
Bygning 303 B
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45253045
Email:
micp@dtu.dk