(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Thomas Vils Pedersen
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Matematiske fag, Science
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Thomas Vils
Efternavn Pedersen
Titel Lektor
Post til Arbejde
Fagligt Analyse og funktionsanalyse
Arbejdsadresse:
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Tlf. 2961 1582
Email:
vils@math.ku.dk