(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Mikael Rørdam
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Matematiske fag, Science
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Mikael
Efternavn Rørdam
Titel Professor
Post til Arbejde
Fagligt
Arbejdsadresse:
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Tlf. +45 6550 2381
Fax +45 6593 2691
Email:
rordam@math.ku.dk