(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

H. Schlichtkrull
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Matematiske fag, Science
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn H.
Efternavn Schlichtkrull
Titel Professor
Post til Arbejde
Fagligt Harmonisk analyse, Geometri, Lie grupper
Arbejdsadresse:
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Tlf. +45 3533 0405
Fax +45 3532 9555
Email:
schlicht@math.ku.dk