(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Erik Skibsted
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Institut for Matematik, Science & Technology
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Erik
Efternavn Skibsted
Titel Lektor
Post til Arbejde
Fagligt Differential equations, Functhonal analysis, Mathematical physics
Arbejdsadresse:
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C
Tlf. +45 8942 3394
Email:
skibsted@math.au.dk