(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Jan Philip Solovej
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Matematiske fag, Science
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Jan Philip
Efternavn Solovej
Titel Professor
Post til Arbejde
Fagligt Analyse, Differentialligninger, Matematisk-Fysik
Arbejdsadresse:
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Tlf. +45 3533 0494
Fax +45 3532 9555
Email:
solovej@math.ku.dk