(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Andrew Francis Swann
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Institut for Matematik, Science & Technology
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Andrew Francis
Efternavn Swann
Titel Lektor
Post til Arbejde
Fagligt Geometri, topologi, Lie grupper, konveks analyse, kompleks analyse, differentialligninger
Arbejdsadresse:
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C
Tlf. +45 8715 5767
Fax +45 8613 1769
Email:
swann@math.au.dk