(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Terese M. O. Nielsen
Institution Danmarks Tekniske Universitet
Afdeling DTU Compute
Delkorps Matematik
Type Aftager
Fornavn Terese M. O.
Efternavn Nielsen
Titel Ph.D.
Post til Privat
Fagligt Matematikkens filosofi, Lineśr algebra, Analyse
Arbejdsadresse:
Bygning 324, Richard Petersens Plads
2800 Kgs. Lyngby
Hjemmeadresse:
Dronning Sofies Vej 109
4000 Roskilde
Email:
Terese.m.o.nielsen@gmail.com