(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Helle Sørensen
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Matematiske fag, Science
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Helle
Efternavn Sørensen
Titel Professor
Post til Arbejde
Fagligt Estimation for stokastiske processer. Anvendelser (især indenfor biologi mm). Funktionelle data. Modeller med tilfældige effekter
Arbejdsadresse:
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Tlf. 35280788
Fax 35320704
Email:
helle@math.ku.dk