(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Søren Fiig Jarner
Institution Arbejdsmarkedets Tillægspension
Afdeling Kvantitativ Analyse
Delkorps Statistik
Type Aftager
Fornavn Søren Fiig
Efternavn Jarner
Titel Vice President, phd
Post til Arbejde
Fagligt Markovkæder. Markov Chain Monte Carlo metoder. Stokastisk optimal kontrol. Levetidsmodellering.
Arbejdsadresse:
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Tlf. 4820 3734
Fax 4820 4800
Email:
sj@atp.dk