(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Christian Larsen
Institution Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Afdeling Fuglesangs Alle 4
Delkorps Mat/ěk.
Type Intern
Fornavn Christian
Efternavn Larsen
Titel Professor
Post til Arbejde
Fagligt Operationsanalyse. Produktions- og lagerstyring.
Arbejdsadresse:
Fuglesangs Alle 4
8210 Aarhus V
Tlf. 8716 4896
Fax 8948 6660
Email:
chl@asb.dk