(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Charlotte Krog Skott
Institution Andet/Privat
Afdeling UCC, Campus Carlsberg
Delkorps Matematik
Type Aftager
Fornavn Charlotte Krog
Efternavn Skott
Titel Lektor
Post til Privat
Fagligt Matematikkens didaktik
Arbejdsadresse:
Humletorvet 3
1799 København V
Tlf. 41 89 84 92
Hjemmeadresse:
Fredensvej 55
2970 Hørsholm
Tlf. 2461-2669
Email:
cksk@ucc.dk