(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Frank Villa
Institution Andet/Privat
Afdeling Odense Tekniske Gymnasium
Delkorps Matematik
Type Aftager
Fornavn Frank
Efternavn Villa
Titel Hr
Post til Privat
Fagligt 14 Algebraisk geometri, Modulirum. 53 Differentialgeometri. 15 Lineær algebra. 30-32 Riemannflader, komplekse mangfoldigheder.
Arbejdsadresse:
Munkebjergvej 130
5230 Odense M
Hjemmeadresse:
Bøjdenvej 53
5800 Nyborg
Tlf. 26256439
Email:
frank@girlz.dk, frank@ittt.dk