(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Henrik Kragh Sørensen
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Naturfagenes Didaktik, NAT
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Henrik Kragh
Efternavn Sørensen
Titel Professor mso
Post til Arbejde
Fagligt Matematikhistorie, matematikfilosofi
Arbejdsadresse:
Øster Voldgade 3
1350 København K
Email:
henrik.kragh@ind.ku.dk