(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Henrik Laurberg Pedersen
Institution Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU
Afdeling Institut for Matematiske Fag
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Henrik Laurberg
Efternavn Pedersen
Titel Professor, Ph.D.
Post til Arbejde
Fagligt 27. Analyse generelt. 28. Mål- og integralteori. 30. Kompleks analyse. 33. Specielle funktioner.
Arbejdsadresse:
Universitetsparken
2100 København Ø
Email:
henrikp@math.ku.dk