(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Klaus Frovin Jørgensen
Institution Andet/Privat
Afdeling Stenhus Gymnasium og HF
Delkorps Matematik
Type Aftager
Fornavn Klaus Frovin
Efternavn Jørgensen
Titel Lektor
Post til Arbejde
Fagligt Matematisk logik, mængdelære, matematikkens filosofi, videnskabsteori
Arbejdsadresse:
Stenhusvej 20
4300 Holbæk
Email:
klausfjoergensen@gmail.com