(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Carl Winsløw
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Naturfagenes Didaktik, NAT
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Carl
Efternavn Winsløw
Titel Professor, Ph.D.
Post til Privat
Fagligt Matematikkens didaktik, Matematisk analyse, Undervisningsmatematik, Grundkurser i matematik
Arbejdsadresse:
Øster Voldgade 3
1350 København K
Tlf. 3533 0433
Hjemmeadresse:
Skovbrynet 25
2800 Lyngby
Tlf. 4583 8333
Email:
winslow@ind.ku.dk