(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Allan Leck Jensen
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Institut for Ingeniørvidenskab
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Allan Leck
Efternavn Jensen
Titel Seniorforsker
Post til Arbejde
Fagligt Diskret matematik, modellering
Arbejdsadresse:
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
Tlf. 8715 6000
Email:
alj@eng.au.dk