(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Martin Svensson
Institution Syddansk Universitet
Afdeling Institut for Matematik og Datalogi, Naturvidenskab
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Martin
Efternavn Svensson
Titel Institutleder, Lektor
Post til Arbejde
Fagligt Differentialgeometri, topologi og analyse.
Arbejdsadresse:
Campusvej 55
5230 Odense M
Tlf. 65502389
Fax 65502325
Email:
svensson@imada.sdu.dk