(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Jacob Schach Møller
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Institut for Matematik, Science & Technology
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Jacob Schach
Efternavn Møller
Titel Professor mso
Post til Arbejde
Fagligt Matematisk Analyse
Arbejdsadresse:
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C
Tlf. 8715 5721
Email:
jacob@math.au.dk