(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Mikkel Willum Johansen
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Naturfagenes Didaktik, NAT
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Mikkel Willum
Efternavn Johansen
Titel Lektor
Post til Arbejde
Fagligt Matematikkens filosofi, videnskabsteori
Arbejdsadresse:
Øster Voldgade 3
1350 København K
Tlf. 2872 8441
Email:
mwj@ind.ku.dk