(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Kim Knudsen
Institution Danmarks Tekniske Universitet
Afdeling Institut for Matematik og Computer Science
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Kim
Efternavn Knudsen
Titel Lektor
Post til Arbejde
Fagligt Partielle Differentialligninger (PDE), Inverse Problemer, Matematisk Analyse,
Arbejdsadresse:
Bygning 303 B
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45253026
Email:
kiknu@dtu.dk