(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Søren Fournais
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Institut for Matematik, Science & Technology
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Søren
Efternavn Fournais
Titel Professor
Post til Arbejde
Fagligt PDE Fourieranalyse på Euklidiske rum Funktionalanalyse
Arbejdsadresse:
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C
Tlf. 8715 5724
Fax 86131769
Email:
fournais@math.au.dk