(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Carsten Lunde Petersen
Institution Roskilde Universitet
Afdeling INM - Institut for Natur og Miljų
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Carsten Lunde
Efternavn Petersen
Titel Lektor MSK
Post til Arbejde
Fagligt Kompleks funktionsteori. Dynamiske systemer. Matematisk modellering.
Arbejdsadresse:
Universitetsvej 1, Bygn. 27.2
4000 Roskilde
Tlf. 46742076
Fax 46743020
Email:
lunde@ruc.dk