(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Ernst Hansen
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Matematiske fag, Science
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Ernst
Efternavn Hansen
Titel Lektor
Post til Arbejde
Fagligt MSC 26-28, 37, 60, 62
Arbejdsadresse:
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Tlf. 35320773
Email:
erhansen@math.ku.dk