(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Simon Kristensen
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Institut for Matematik, Science & Technology
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Simon
Efternavn Kristensen
Titel Lektor, Ph.D.
Post til Arbejde
Fagligt Diofantisk approksimation Analytisk talteori Ergodeteori, forbindelser til talteori Fraktaler
Arbejdsadresse:
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C
Tlf. 87155725
Fax 86131769
Email:
sik@math.au.dk