(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Sanne W°hlk
Institution Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Afdeling Fuglesangs Alle 4
Delkorps Mat/ěk.
Type Intern
Fornavn Sanne
Efternavn W°hlk
Titel Lektor
Post til Arbejde
Fagligt OR Logistik Algoritmik
Arbejdsadresse:
Fuglesangs Alle 4
8210 Aarhus V
Tlf. 8716 4905
Email:
sanw@econ.au.dk