(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Morten Misfeldt
Institution Aalborg Universitet
Afdeling Institut for Læring og Filosofi, Kbh.
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Morten
Efternavn Misfeldt
Titel Professor
Post til Arbejde
Fagligt Matematikkens didaktik. Matematikkens filosofi. Matematisk kommunikation. It og matematisk erkendelse.
Arbejdsadresse:
AC Meyers Vænge 15
2450 København SV
Email:
misfeldt@learning.aau.dk