(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Martin Olsen
Institution Andet/Privat
Afdeling VUF
Delkorps Matematik
Type Aftager
Fornavn Martin
Efternavn Olsen
Titel Uddannelsesleder
Post til Privat
Fagligt 20, 05, 13, 16
Arbejdsadresse:
Falstersvej 3-5
2000 Frederiksberg
Tlf. 3815 8515 & 2330 7633
Fax 38150333
Hjemmeadresse:
Dr. Priemes Vej 10, st. tv.
1854 Frederiksberg C
Tlf. 33247172
Mobil 2869 4872
Email:
martino@olsen.tdcadsl.dk