(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Anders Tolver
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Matematiske fag, Science
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Anders
Efternavn Tolver
Titel Lektor
Post til Arbejde
Fagligt Sandsynlighedsregning. Statistik
Arbejdsadresse:
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Tlf. 3532 0772
Email:
tolver@math.ku.dk