(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Carsten Sørensen
Institution Copenhagen Business School
Afdeling Dept. Of Finance
Delkorps Mat/Øk.
Type Intern
Fornavn Carsten
Efternavn Sørensen
Titel Professor
Post til Arbejde
Fagligt
Arbejdsadresse:
Solbjerg Plads 3,
2000 Frederiksberg
Email:
cs.fi@cbs.dk