(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Martin Sonnenborg
Institution Andet/Privat
Afdeling Tårnby Gymnasium og HF
Delkorps Matematik
Type Aftager
Fornavn Martin
Efternavn Sonnenborg
Titel
Post til Privat
Fagligt Didaktik
Arbejdsadresse:
Tejn Alle 5
2770 Kastrup
Hjemmeadresse:
Ungarnsgade 3, 4.th.
2300 København S
Mobil 20650995
Email:
ms@tgy.dk